#54: De Ultieme Gids voor Metabole Fitheid

Verbeter Je Longevity Vandaag

Weekly #53

 • Wat is metabole gezondheid

 • Oorzaken van een trager metabolisme bij veroudering

 • De invloed van bloeddruk op jouw metabolisme.

 • Een speciale Longevity Biomarker 

Het risico op vrijwel alle ziektes stijgt wanneer ons metabolisme minder gezond wordt, waaronder diabetes type 2 en zelfs een hartinfarct. Maar wat is het nu precies?

Metabolisme verwijst naar alle chemische reacties die plaatsvinden om energie te produceren, op te slaan en vrij te geven, evenals voor het maken van de onderdelen die nodig zijn om jouw lichaam te laten groeien en om cellen en weefsels te repareren. Het klinkt zeldzaam maar metabole ziekte komt voor bij 1 op twee of 3 mensen. Dit komt omdat je er meestal pas achter komt als het te laat is.

In het onderstaande Nederlandse onderzoek kwam het zelfs bij 29% van de mensen voor.

Metabool gezond

Praktisch betekent metabool gezond zijn dat jouw lichaam efficiënt energie (glucose) kan opslaan en vrij kan maken wanneer je lichaam hier om vraagt, bijvoorbeeld als je gaat sporten.

Daarnaast houdt dit in dat ons lichaam alle belangrijke hormonen kan produceren en deze ook goed kan vervoeren door het lichaam.

Wist jij namelijk dat jouw LDL bij jouw metabolisme hoort? Dit is namelijk een lipo-proteine, oftewel een eiwit die cholesterol moet vervoeren van A naar B. Vanuit cholesterol maak jij belangrijke hormonen zoals testosteron, cortisol (maakt je alert) en zelfs vitamine D.

Hoe definiëren we Metabole gezondheid vanuit wetenschappelijk oogpunt?

Metabole gezondheid houdt in dat je waarden voor bloedsuiker, tailleomtrek, bloeddruk, cholesterol en triglyceriden allemaal binnen bepaalde gezonde grenzen vallen. Deze grenzen zijn vastgesteld door artsen en wetenschappers als referentiepunten voor een goede gezondheid.

Hoe gezonder jouw metabolisme, hoe kleiner jouw risico om vroegtijdig het aardse te verlaten.

Metabool ongezond (syndroom)

Wanneer spreken we dan van Metabool ongezond? Op het moment dat drie of meer van onderstaande vijf factoren afwijken, dan is het risico zo hoog dat we het in het ziekenhuis de diagnose stellen van metabool syndroom.

Lees deze criteria eens, voldoe jij aan 1, 2 of zelfs 4 factoren? Dan moeten we ingrijpen om je langer gezond te houden.

Het komt vaker voor dan je denkt, waarbij 12-26% van Europeanen het metabole syndroom heeft. Veel daarvan zijn erachter gekomen, doordat ze meededen aan onderzoek. Als dit niet had plaatsgevonden, dan waren ze er waarschijnlijk te laat achter gekomen.

Als we niet opletten gaat ons metabolisme achteruit, waardoor de processen in ons lichaam niet meer goed werken.

 • Onze glucose stijgt en beschadigt onze bloedvaten, waardoor onze kans op aderverkalking en zelfs beroerte stijgt.

Dat is een groot probleem als je te laat ingrijpt, maar waar je zelf heel veel invloed op hebt, mits je bereid bent jezelf te zien als een Athlete of Aging.

Wat veroorzaakt dan deze achteruitgang?

Achteruitgang

Naarmate we ouder worden, wordt ons metabolisme steeds minder gezond.

De 2 hoofdoorzaken hiervoor zijn:

 1. Afname spiermassa. Dit is metabool actief weefsel, waardoor een afname ons metabolisme beschadigt.

 2. Toename visceraal vet. Dit is vet in en rondom de organen. Letterlijk vet in je lever bijvoorbeeld, waardoor deze niet goed jouw glucose kan hanteren. De metabole processen verlopen hierdoor minder makkelijk.

Wij van LNGVTY weten dus dat we metabole ziekte grotendeels kunnen voorkomen/terugdraaien. Wij grijpen zelfs in bij één afwijkende waarde . Want voor je het weet heb je twee, dan drie en dan diabetes type 2.

Onzichtbare metabole ziekte

Je zal het verassend vinden, maar er zijn veel mensen met overgewicht die metabool niet ziek zijn. Omgekeerd zijn er ook mensen die niet zwaarlijvig ogen en dus geen verhoogde middelomtrek hebben, maar die wel ziekte ontwikkelen op basis van andere criteria.

Een mooi voorbeeld is een van ons, Thomas. Prachtig plaatje onder de Dexa Scan, maar scoort twee keer boven de norm:

 1. Te hoge Trygliceriden ( >2)

 2. Te hoge Glucose, meer specifiek HbA1c (5.8%)

Eén of twee afwijkende waarden, is al reden tot ingrijpen.

Skinny Fat

Een slank iemand met een verhoogd glucose, een verhoogde bloeddruk van 135/90 (waarvoor diegene een bloeddrukverlager gebruikt) en een laag HDL-cholesterol kan dus metabool doodziek zijn.

Wanneer je 3 of meer hebt, dan heb je eigenlijk te lang gewacht en een gokje gewaagd met je metabole gezondheid.

Dus het is tijd om te meten.

Hoe meet je metabole gezondheid  

Je hebt net de criteria gezien, dus we kunnen elke waarde onderzoeken:

 • Bloedonderzoek voor je glucose spiegel, je HDL-cholesterol en je triglyceriden.

 • Bloeddruk: Dit kan je zelf meten of laten meten.

 • Middelomtrek: dit kan je zelf meten met een meetlint in centimeters.
  Is deze al te hoog? Dan kan je al mooi ingrijpen op je metabole gezondheid.

Wist jij dat jouw middelomtrek een weerspiegeling is van jouw viscerale vet? Als jouw middelomtrek blijft toenemen, dan wordt dit geassocieerd met steeds meer vet in jouw buikorganen, zoals lever, alvleesklier en zelfs je hart.

Maar wat is nou de eerste pijler waar we kunnen ingrijpen voor onze metabole gezondheid? Is dat suiker, bloeddruk, middelomtrek of cholesterol?

Het onderstaande onderzoek helpt ons verder.

De touwtjes stevig in handen nemen? Plan een kennismakingsgesprek voor ons jaarprogramma.

Wetenschappelijke studie 

Een studie heeft onderzocht welk van de vijf factoren het meest bijdraagt aan metabool syndroom en waar preventieve maatregelen het effectiefst zijn.

De bevindingen:

 • Hoge Bloeddruk is aanwezig bij 80% van de mensen met metabool syndroom.

 • Met het ouder worden neemt de bloeddruk toe.

De reden voor de stijging van de bloeddruk bij afnemend metabolisme:

 1. Slechte afgifte van glucose aan je spieren leidt tot verhoogde insulineafgifte.

 2. Toegenomen insulineafgifte veroorzaakt insulineresistentie.

 3. Insulineresistentie activeert:

  • Het sympathische zenuwstelsel.

  • Verhoogt angiotensine II-receptoren.

  • Vermindert stikstofmonoxidesynthese.

 4. Dit resulteert in een verhoogde hartslag en bloeddruk.

Volgens de American Heart Association (AHA wordt hoge bloeddruk gedefinieerd als een systolische (boven) bloeddruk van ≥130 mmHg of een diastolische (onder) bloeddruk van ≥80 mmHg.

Twee richtingsverkeer

Onze bloeddruk verlagen kan dus ook onze kans op metabole ziekte verlagen.

 • Neemt het vet in onze organen toe, waardoor onze middelomtrek stijgt.

 • Dan worden we metabool zieker en kan onze bloeddruk ook stijgen.

Kip ei.

Monitor daarom je bloeddruk (vaak) Je wil altijd richting de 120/80 zitten. Een bloeddruk van 150/90 accepteren ‘omdat je ouder bent’ is dus onzin.

Metabole bloeddruk

Het is essentieel om metabole gezondheid proactief te benaderen, in plaats van te wachten op kritieke waarden zoals een bloeddruk van 140/90 (Huisartsen richtlijn), wat wij zien als een te late interventie. Dit is vergelijkbaar met het wachten tot een huis bijna volledig is afgebrand alvorens te blussen.

Effectieve bloeddrukcontrole gaat verder dan de jaarlijkse, vluchtige meting bij de huisarts. Echte controle vereist betrouwbare, regelmatige metingen die het 'white coat effect' corrigeren, waarbij de bloeddruk stijgt door de stress van een medisch bezoek.

We adviseren daarom het continu monitoren van de bloeddruk thuis, om een nauwkeurige weergave van de bloeddruk gedurende het hele jaar te krijgen. Nog niet in NL verkrijgbaar, maar een mooie oplossing is Aktiia.

Ons doel is om een bloeddruk te handhaven rond de ideale 120/80, en vroegtijdig in te grijpen, in plaats van te wachten tot de waarden gevaarlijk hoog worden.

Welke Longevity normen hanteren wij?

Wij hanteren hele strenge normen, namelijk dat wijzelf en onze cliënten in het 90e percentiel liggen. Oftewel, dat we een metabool gezonder willen zijn dan 90% van mensen van dezelfde leeftijd en geslacht.

Hieronder zie je welke waarden dit zijn:

 • Middelomtrek onder de 90 cm

 • Gemiddelde suikerspiegel (HbA1c) van 5-5.4%

 • Bloeddruk van 120/80

Wijken ze af?

Dan is er iets aan de hand, simpel.

De touwtjes stevig in handen nemen? Plan een kennismakingsgesprek voor ons jaarprogramma.

Join the conversation

or to participate.