#65: Veroudering

Meer dan een Loterij?

In onze dynamische, uitdagende wereld is het behoud van jeugdigheid essentieel voor blijvend succes en levenskwaliteit, of het nu in je carrière, persoonlijke ontwikkeling of bij familieactiviteiten is.

Wat als er een krachtige, maar vaak over het hoofd geziene methode is om je verouderingsproces te beïnvloeden?

Persoonlijke gezondheidsdata..

Longevity Leap: Denk niet in chronologische leeftijd maar in biologische leeftijd.

Let’s Dive In!

DOKTER ALEXANDER VERTELT

Wat is veroudering eigenlijk? Het is een pad dat we allemaal bewandelen, waarbij onze cellen en weefsels onomkeerbare veranderingen ondergaan.

Dit roept de vraag op, vooral met de huidige vooruitgang in de medische wetenschap:

Is veroudering slechts een onvermijdelijk natuurlijk proces, of kunnen we het beschouwen als een ziekte die we kunnen vertragen? 

Interessant genoeg wijst recent onderzoek uit dat we inderdaad invloed kunnen uitoefenen op dit proces, waardoor we onze 'aftakeling' kunnen remmen en langer gezond kunnen leven.

Een treffend voorbeeld hiervan is de curve van Peter Attia, die ons inzicht geeft in hoe we dit kunnen bereiken.

Attia Curve

 1. No Intervention (niets doen)

  1. Kwaliteit van leven gaat gemiddeld vanaf 60 hard omlaag

  2. Lang leven & lang ziek

 2. Med 2.0 - Traditionele medische interventies toepassen

  1. Kwaliteit van leven gaat net zo hard omlaag, maar met veel medicatie wordt de levensduur nog aardig opgerekt in de laatste jaren.

  2. Langer leven & net zo lang ziek

 3. Med 3.0 - Kiezen voor een gepersonaliseerde aanpak

  1. Kwaliteit van leven blijft tot op hoge leeftijd goed.

  2. Lang leven & kort ziek

Het is fascinerend om te zien hoe sommige mensen op hun vijftigste al de tekenen van hoge ouderdom vertonen, terwijl anderen op hun tachtigste nog steeds de vitaliteit van een vijftiger uitstralen.

Dit brengt ons bij de kern van wat er werkelijk gebeurt naarmate we ouder worden.

De kern van veroudering

Naarmate we ouder worden beginnen processen in ons lichaam anders te verlopen. De meeste mensen kijken in de spiegel en zien rimpels, maar wanneer we een kijkje nemen binnen in ons lichaam zien we de volgende veranderingen:

 • Telomeerverkorting zorgt ervoor dat onze chromosomen bij elke celdeling iets van hun bescherming verliezen, wat uiteindelijk leidt tot celveroudering of -dood.

 • Genoominstabiliteit oftewel mutaties in jow DNA. Dit verhoogt de kans op DNA-schade met de leeftijd, wat kan resulteren in genetische veranderingen en leeftijdsgerelateerde ziekten.

 • Proteostasis verstoring ontregelt het evenwicht in eiwitproductie en -afbraak, wat kan bijdragen aan ziekten zoals Alzheimer en Parkinson.

 • Mitochondriale dysfunctie vermindert de energieproductie en verhoogt de productie van schadelijke reactieve zuurstofsoorten.

 • Cellulaire senescentie introduceert 'zombie cellen' die nutteloos zijn, zich niet meer delen maar wel ontstekingsstoffen afgeven.

 • Uitputting van stamcellen vermindert het vermogen van het lichaam om weefsels te repareren en te onderhouden.

 • Veranderingen van communicatie in en tussen de cellen leiden tot chronische ontsteking, bekend als inflammaging.

De praktische gevolgen

Deze biologische veranderingen hebben een diepgaande impact op onze lichaamssystemen, wat resulteert in de bekende tekenen van veroudering, zoals:

 • Spier- en botverlies

 • Verminderde mobiliteit

 • En verhoogd risico op hart- en vaatziekten

 • Cognitieve achteruitgang, en

 • Een zwakker immuunsysteem.

Is veroudering een ziekte?

Een belangrijke vraag, want een ziekte wil je voorkomen en als je het hebt behandelen of op zijn minst afremmen.

Dat zou mogelijk ook de deuren openen voor onderzoek en vergoeding vanuit de zorgverzekeraar. Wellicht Science FIction, maar wat als er medicatie is om je zombie cellen weer te laten delen?

Om het als ziekte te bestempelen dient het te voldoen aan de volgende criteria:

 • Vaste Symptomen: Rimpels, grijs haar bij iedereen die ouder wordt.

 • Wat is een Ziekte?

  • Pathologische Veranderingen: Afwijkingen in lichaamsstructuur of -functie.

  • Specifieke Symptomen: Kenmerkende klachten en verschijnselen.

  • Consistentie: Vergelijkbare symptomen en progressie bij iedereen.

  • Oorzakelijk Verband: Aantoonbare oorzaken, zoals hogere bloeddruk met de leeftijd.

 • Ouder Worden & Ziektecriteria: Overlap in pathologische veranderingen (orgaanfunctie afname) en specifieke tekenen (rimpels).

 • Focus: Behandeling van ouder worden kan leiden tot preventie en langer gezond leven.

Op basis hiervan kunnen we concluderen dat ouder worden soms als ziekte kan worden beschouwd.

Het belang van meten & monitoren

Door gezondheidsindicatoren zoals bloeddruk, spiermassa, botdichtheid, cognitieve functies, cholesterol, bloedsuiker, en ontstekingswaarden te monitoren, krijg je inzicht in jouw biologische leeftijd en zou je deze kunnen verlagen.

Dit stelt ons en jou in staat om waar nodig in te grijpen en jouw levenskwaliteit te verbeteren.

De weg naar een langere levensduur

Je staat voor drie keuzes:

 1. Niets doen

 2. Traditionele medische interventies toepassen (Medicin 2.0)

 3. Kiezen voor een gepersonaliseerde aanpak (Medicin 3.0)

Door de juiste interventies toe te passen, kunnen we niet alleen onze levensduur maar ook onze tijd in goede gezondheid aanzienlijk verhogen.

Ingrijpen

We kunnen kiezen voor leefstijlinterventies die we zelf kunnen uitvoeren, of voor aanvullende interventies die een combinatie van reguliere en alternatieve geneeskunde omvatten.

Deze persoonlijke aanpak biedt ons de mogelijkheid om onze gezondheid actief te beïnvloeden.

Wil je hier meer over weten? Het volledige artikel vind je via onderstaande knop

ATHLETE OF AGING

Veroudering is geen onvermijdelijke afdaling naar verval, maar eerder een proces dat, net als elke sport, training en toewijding vereist. Vanuit de slachtoffer positie naar een positie waarin je kiest voor of tegen dit proces.

Een "athlete of aging" gebruikt strategische keuzes om het verouderingsproces te beïnvloeden en te vertragen.

De twee bekendste figuren die symbool staan voor deze revolutionaire benadering van veroudering zijn Bryan Johnson en Peter Attia.

Johnson en Attia laten zien dat door aan de juiste knoppen te draaien—voeding, slaap, beweging, en stressmanagement—we ons biologische klok niet alleen kunnen beïnvloeden maar ook aanzienlijk kunnen vertragen.

Twee tegenpolen overigens, waarbij de een (Johnson) 2 miljoen per jaar inzet om elke cel in zijn lichaam te meten. Attia daarentegen kiest voor een zeer wetenschappelijke benadering die haalbaar is voor iedereen. Namelijk met sport en bewegen, het sterkste medicijn tegen veroudering.

Echte Leeftijd

Een exact nummer plakken op je biologische leeftijd is niet het doel. Elk orgaan heeft zijn eigen biologische klok. Hoe maak je daar nu een betrouwbaar instrument van?

Wat veel dichterbij jouw en onze verbeelding ligt, is de snelheid waarin je oud wordt. Je hebt vast wel eens een roker gezien van 40, met het gezicht van een 60-jarige?

Daarom is de Pace of Aging een begrip wat meer tot de verbeelding spreekt. Hoe hard geef je gas richting ziekte en afhankelijkheid?

Bryan Johnson

Twee miljoen per jaar spendeert hij aan zijn eigen medisch team. Hij leeft het zogenaamde Blueprint Protocol. Het is makkelijk om hier heel veel van te vinden, bovenal is het prettig dat iemand zijn vermogen inzet om als levend proefkonijn te dienen voor jou en mij.

Mocht je de ambitie hebben dit protocol een week te leven, het staat op internet:

Belangrijkste stappen als Atleet

Het leuke is, iedereen speelt deze wedstrijd. Iedereen is dan ook een Athlete of Aging. Je hebt er geen talent voor nodig, maar wel discipline.

Bij LNGVTY hanteren we de volgende 6 Pijlers om te optimaliseren, zodat jij je kansen op een gezond en leuk leven maximaliseert.:

1. Hart -en Vaatgezondheid
2. Lichaamssamenstelling en Spiergezondheid
3. Sport en Bewegen
4. Voeding & Metabolisme
5. Slaapoptimalisatie & Herstel
6. Denkkracht & Stress

Speel je deze wedstrijd mee?

EXCLUSIEF PROGRAMMA

Ben je een Ondernemer die bewust is van zijn gezondheid en bereid is hierin te investeren? Verlies je wel eens het overzicht, maar streef je naar een fitte toekomst tot je 90ste? Ontdek ons exclusieve programma: Hanteer de kwaliteit van leven die je gewend ben, en zorg ervoor dat de mensen die je liefhebben op je kunnen blijven rekenen.

 👉 Have a chat

Jouw mening telt: Wat vond je van deze Weekly?

Login or Subscribe to participate in polls.

Join the conversation

or to participate.